Masz pytania? GSM: +48 698 540 532
 info@zielonymotylek.pl
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku, od 6:30 do 17:30

Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac adaptacyjnych dla potrzeb utworzenia nowych miejsc opieki żłobkowej w budynku Żłobka „Zielony Motylek” w Rzeszwie , w ramach projektu pt. " Żłobek ZIELONY MOTYLEK szansą na powrót do parcy i rozwoj zawodowy" ” - RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa VII, Działanie 7.4
Rozwój opieki żłobkowej w regionie.

 

 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac adaptacyjnych w istniejącym budynku usługowym zlokalizowanym w Rzeszowie
w tym wykonanie:
a. Robót rozbiórkowych drzwi, ścianek, podłóg
b. Robót budowlanych i wykończeniowych
c. Wymiany okien, montażu drzwi balkonowych,
d. Instalacji elektrycznej i monitoringu
e. Instalacji wodno - kanalizacjnej

Galeria zdjęć

wstecz


Zapisz się