Masz pytania? GSM: +48 698 540 532
 info@zielonymotylek.pl
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku, od 6:30 do 17:30

Dotacja - Bon Żłobkowy

Żłobek ul. Mazowiecka 56 , Żłobek ul. Zelwerowicza 14 , Żłobek ul. Jasiona 233A , Żłobek ul. Bałtycka 35/7

Rada miasta Rzeszowa uchwaliła bon żłobkowy czyli dopłata na dziecko w niepublicznej placówce w wysokości 300 zł.

O dotację starają się sami rodzice którzy spełniają warunki opisane w § 3. Wniosek który jest jednocześnie załącznikiem nr 1 do uchwały w raz z załącznikiem (zaświadczenie ode mnie) należy złożyć w MOP w Rzeszowie.

§ 3. 1. Świadczenie przysługuje, jeżeli osoba, o której mowa w § 2 ust. 2, spełnia następujące warunki:

1) zamieszkuje razem z dzieckiem na terenie Gminy Miasto Rzeszów,

2) podlega właściwości Urzędu Skarbowego w Rzeszowie,

3) jest zatrudniona lub wykonuje inną pracę zarobkową w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.

o świadczeniach rodzinnych, prowadzi działalność rolniczą, uczy się w szkole ponadpodstawowej w trybie

stacjonarnym, studiuje w trybie stacjonarnym lub pobiera świadczenie pielęgnacyjne,

4) jest stroną umowy o objęciu dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek, o którym mowa w §

2 ust. 1.

2. W przypadku rodzin, w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

warunki o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 muszą spełniać obydwoje rodzice lub opiekunowie dziecka. § 4. Świadczenie nie przysługuje:

1) na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej, w rodzinnym domu dziecka albo

w instytucjonalnej pieczy zastępczej,

2) jeżeli osoba, o której mowa w § 2 ust. 2 lub inna osoba w rodzinie, korzysta z urlopu macierzyńskiego,

urlopu rodzicielskiego, urlopu wychowawczego z tytułu opieki nad dzieckiem, o którym mowa w §

2 ust. 1 lub z urlopu bezpłatnego

 

Uwaga

Dotacja przysługuję też rodzicom spełniającym warunki § 3. posiadającym dziecko w żłobku w Jasionce.

Pliki do pobrania

wstecz


Zapisz się