Masz pytania? GSM: +48 698 540 532
 info@zielonymotylek.pl
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku, od 6:30 do 17:30

Dostawa wyposażenia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia żłobka, w tym mebli, zabawek, pomocy edukacyjnych oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dla potrzeb utworzenia nowych miejsc opieki żłobkowej w Żłobku „Zielony Motylek” w Jasionce, w ramach projektu pt. „Bezpieczne lądowanie – Żłobek „Zielony Motylek” przy SSE Jasionka” - RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa VII, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie

Zamówienie zostało podzielone na pięć części:

a. Część I – Meble – zamówienie obejmuje dostawę i montaż zestawu mebli,

b. Część II – Meble wykonywane na wymiar – zamówienie obejmuje dostawę i montaż,

c. Część III – Zabawki i pomoce edukacyjne,

d. Część IV – Wykładziny – zamówienie obejmuje dostawę i montaż,

e. Część V – Pozostałe wyposażenie.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek wskazania na znaki towarowe, pochodzenie lub producenta należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia.

Pliki do pobrania

Galeria zdjęć

wstecz


Zapisz się