Masz pytania? GSM: +48 698 540 532
 info@zielonymotylek.pl
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku, od 6:30 do 17:30

Zajęcia dodatkowe

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku do 3 lat w Żłobku „Zielony Motylek” w Jasionce, w ramach projektu pt. „Bezpieczne lądowanie – Żłobek „Zielony Motylek” przy SSE Jasionka” - RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa VII, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie. W ramach projektu będą realizowane następujące rodzaje zajęć dodatkowych:

 

I – zajęcia z języka angielskiego – realizowane 2 razy w tygodniu po 15 minut dla grupy, łączna liczba grup wynosi 4. Planowana średnia miesięczna liczba godzin – 8 h. Maksymalny wymiar godzin w okresie realizacji zamówienia wynosi 192 godziny.

II – zajęcia z rytmiki – realizowane dla dzieci w wieku 2-3 lata, 1 raz w tygodniu po 30 minut dla grupy, łączna liczba grup wynosi 2. Planowana średnia miesięczna liczba godzin – 4 h. Maksymalny wymiar godzin w okresie realizacji zamówienia wynosi 96 godzin.

wstecz


Zapisz się