Masz pytania? GSM: +48 698 540 532
 info@zielonymotylek.pl
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku, od 6:30 do 17:30

wyniki

 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę wyposażenia placu zabaw do Żłobka „Zielony Motylek” w Jasionce za najkorzystniejsze uznane zostały następujące oferty:

 

a. Na wykonanie części I przedmiotu zamówienia - oferta złożona przez BUGLO Place Zabaw Sp. z o.o., Sp. k., ul. Zwycięstwa 276, 75-653 Koszalin. Oferta uzyskała największą liczbę punktów wśród ofert niepodlegających odrzuceniu, na realizację I części zamówienia, w wymaganym kryterium, cena oferty 44 444,82 zł.

 

b. Na wykonanie części II przedmiotu zamówienia – oferta złożona przez „PROMETEUSZ” Cezary Krakowski, ul. Topolowa 23, 95-200 Pabianice. Oferta uzyskała największą liczbę punktów wśród ofert na realizację II części zamówienia, w wymaganym kryterium, cena oferty 13 7226,80 zł.

wstecz