Masz pytania? GSM: +48 698 540 532
 info@zielonymotylek.pl
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku, od 6:30 do 17:30

REALIZUJEMY PROJEKT UNIJNY

"Bezpieczne lądowanie– Żłobek „Zielony Motylek” przy SSE Jasionka”

Projekt pt. " Bezpieczne Lądowanie - Żłobek ZIELONY MOTYLEK przy SSE Jasionka" 

Cel główny projektu: Umożliwienie 45 rodzicom/opiekunom prawnym, w tym 40 kobietom, zamieszkałym lub pracującym na terenie gminy Trzebownisko, powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka, poprzez zapewnienie opieki żłobkowej ich dzieciom w wieku do lat 3, w okresie od I.2018 do XII.2020 roku, poprzez utworzenie nowych 40 miejsc opieki w Żłobku ZIELONY MOTYLEK w Jasionce.

Grupa docelowa projektu: Rodzice / opiekunowie prawni dzieci w wieku do 3 roku życia którzy są zatrudnieni lib mieszkają na tereni gminy Trzebownisko i powracają na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka lub bezrobotnych zamieszkałych na terenie gminy Trzebownisko.

Zadania: wyposażenie nowych miejsc opieki żłobkowej, utworzenie nowych miejsc opieki żłobkowej i funkcjonowanie żłobka, zajęcia dodatkowe z rytmiki i języka angielskiego.

Planowane rezultaty projektu: umożliwienie 10 osobom bezrobotnym /biernym zawodowo podjęcia pracy oraz 35 osobom powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka.

Projekt realizowany jest: od dnia 01.09.2018 do 31.12.2020 roku.

Wydatki kwalifikowane projektu - 1 641 460,80 PLN.

Wartość dofinansowania UE - 1 394 460,80 PLN.

wstecz