Masz pytania? GSM: +48 698 540 532
 info@zielonymotylek.pl
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku, od 6:30 do 17:30

Plac zabaw

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia placu do Żłobka „Zielony Motylek” w Jasionce, w tym urządzeń zabawowych oraz bezpiecznej nawierzchni, zgodnie z przedstawionym poniżej zestawieniem, w ramach realizacji projektu pt. „Bezpieczne lądowanie – Żłobek „Zielony Motylek” przy SSE Jasionka” - RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa VII, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej.
 

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek wskazania na znaki towarowe, pochodzenie lub producenta należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia.
Zamówienie składa się z dwóch części:
- I część zamówienia obejmuje dostawę urządzeń na plac zabaw,
- II część zamówienia obejmuje dostawę bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw.

Galeria zdjęć

wstecz