Prywatny Żłobek ZIELONY MOTYLEK:
Mazowiecka 56
35-324 Rzeszów
GSM: 698 287 658
info@zielonymotylek.pl
zapisy@zielonymotylek.pl

Żłobek Uniwersytecki ZIELONY MOTYLEK:
Robotnicza 2F
35-601 Rzeszów
GSM: 537 996 243
info@zielonymotylek.pl
zapisy@zielonymotylek.pl

dyrekcja:
Julia Szargut
GSM: 698 540 532
juliaszargut@zielonymotylek.pl