Masz pytania? GSM: +48 698 540 532
 info@zielonymotylek.pl
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku, od 6:30 do 17:30

interaktywne pomoce edukacyjne

 

Zapytanie ofertowe nr 4/2018 na dostawę interaktywnych pomocy edukacyjnych do Żłobka „Zielony Motylek” w Jasionce

  1. Nazwa i adres Zamawiającego

Niepubliczne Przedszkole „Niebieski Motylek” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Mazowiecka 56A, 35-324 Rzeszów, NIP 8133170685, REGON 181018040.

  1. Tryb udzielania zamówienia

 

Tryb udzielenia zamówienia jest zgodny z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa interaktywnych pomocy edukacyjnych do Żłobka „Zielony Motylek” w Jasionce, w ramach projektu pt. „Bezpieczne lądowanie – Żłobek „Zielony Motylek” przy SSE Jasionka” - RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa VII, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie. Zamówienie obejmuje dostawę produktów wyszczególnionych w poniższej tabeli.

Lp.

Rodzaj produktu

Ilość

Opis produktu

  1.  

Tablica interaktywna z projektorem oraz oprogramowaniem

1 zestaw

W skład zestawu wchodzi:

- tablica interaktywna -1 szt.– umożliwia pracę 4 użytkowników jednocześnie, każdy z użytkowników może wykonywać dowolną operację na tablicy. Urządzenie działa w standardzie Plug&Play, pozwalając na użytkowanie zaraz po podłączeniu do komputera oraz projektora. Tablica automatycznie po odczepieniu pisaka reaguje na jego dotyk na powierzchni. Pisaki występują w 3 kolorach (czerwony, niebieski i czarny), czwarty pisak służy jako gumka.

Parametry: waga 33 kg, wym. całkowite 177,6 - x 128,6 cm, wym. powierzchni roboczej 167 x 117,6 cm.

W zestawie: 4 pisaki, oprogramowanie oraz sterownik na CD, kabel USB, elementy do montażu na ścianie.

- projektor z uchwytem do mocowania - 1 szt. - zastosowana technologia Epson 3LCD,

stosunek kontrastu 16.000:1, lampa 200 W, 5.000 h żywotność. W zestawie: urządzenie podstawowe, instrukcja obsługi (CD), oprogramowanie (CD), instrukcja montażu, pilot z bateriami, kabel zasilający, kabel VGA.

Specyfikacja: natężenie światła barwnego 2.700 lumen - 1.600 lumen (tryb ekonomiczny), natężenie światła białego 2.700 lumen - 1.600 lumen (tryb ekonomiczny), rozdzielczość XGA, 1024 x 768, współczynnik proporcji obrazu 4:3.

- oprogramowanie do tablicy interaktywnej – oprogramowanie stanowią gry i zabawy zespołowe na tablice interaktywne. Pakiet składa się z różnych tematycznych

modułów: twórczość i konstrukcje, zmysły i ruch, poznawanie i rozumienie, liczenie i mierzenie, mowa i pismo, przyroda, ekologia. Program wykorzystuje metodę pracy zespołowej z wykorzystaniem funkcji wielodotyku /multi-touch/ tablicy interaktywnej. Zestaw składa się z: płyty z programem - 21 gier i zabaw grupowych na tablice multimedialne, 3 gry w każdym z 7 modułów; 42 kart pracy do wydrukowania i kopiowania; poradnika metodycznego.

  1.  

Magiczny Dywan z zestawem gier i zabaw

1 szt.

Interaktywna pomoc edukacyjna do ćwiczeń, gier i zabaw

ruchowych. Zawiera w sobie zintegrowany system czujników ruchu, projektor i komputer. Wymiary „wyświetlanego obszaru” to ok. 2 x 3 m (dla ok. 3 m wysokości podwieszonego urządzenia).

1. Możliwość podłączenia do Internetu:

- kablowego poprzez gniazdo RJ-45 umieszczone w tylnej płycie urządzenia,

- radiowego Wi-Fi poprzez dongle Wi-Fi wkładany do portu USB umieszczonego w tylnej płycie. Dostęp do Internetu pozwala na:

- zdalne wykonywanie upgradów, w tym dogrywanie nowych gier,

- zdalne wykonanie prac konserwacyjnych i serwisowych,

- zdalne włączanie i wyłączanie urządzenia - funkcja ważna na placach zabaw - 3G ready.

2. Możliwość podłączenia zewnętrznych głośników: gniazdo

AUDIO, umieszczone na tylnej płycie urządzenia pozwala na dołączenie zewnętrznego systemu nagłaśniającego - głośność 20 W. W komplecie zestaw 52 gier i zabaw

interaktywnych. Przed wejściem do gry można odtworzyć krótką animację, która pokazuje, jak grać.

 

Wyszczególniony w przedmiocie zamówienia asortyment musi być fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich.

Dostarczane produkty muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności, spełniające wymogi bezpieczeństwa, ergonomii, wydane przez jednostki certyfikujące te wyroby, które Wykonawca przedłoży na żądanie Zamawiającego.

 

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Miejsce realizacji zamówienia – 36-002 Jasionka 233 A. Termin realizacji zamówienia do dnia 28.12.2018 roku.

 

Pliki do pobrania

Galeria zdjęć

wstecz