Masz pytania? GSM: +48 698 540 532
 info@zielonymotylek.pl
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku, od 6:30 do 17:30

dostawa i montaż sprzętu AGD i RTV do Żłobka "Zielony Motylek" w Rzeszowie,

1. Nazwa i adres Zamawiającego
Edukacja Julia Szargut, 35-604 Rzeszów, ul. Azaliowa 42, NIP 8133170685, REGON 180752447

 

2. Tryb udzielania zamówienia

 

Tryb udzielenia zamówienia jest zgodny z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu AGD i RTV do Żłobka „Zielony Motylek” w Rzeszowie, w ramach projektu pt. „Żłobek „Zielony Motylek” szansą na powrót do pracy i rozwój zawodowy” - RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa VII, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie. Zamówienie obejmuje dostawę oraz montaż wybranych produktów wyszczególnionych w poniższej tabeli.

Pliki do pobrania

Galeria zdjęć

wstecz


Zapisz się