Masz pytania? GSM: +48 698 540 532
 info@zielonymotylek.pl
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku, od 6:30 do 17:30

dostawa artykułów higienicznych i środków czyszczących do Żłobka "Zielony Motylek" w Rzeszowie

1. Nazwa i adres Zamawiającego
Edukacja Julia Szargut, 35-604 Rzeszów, ul. Azaliowa 42, NIP 8133170685, REGON 180752447
 

2. Tryb udzielania zamówienia
Tryb udzielenia zamówienia jest zgodny z aktualnymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów higienicznych i chemicznych do Żłobka „Zielony Motylek” w Rzeszowie, w tym m.in. artykułów toaletowych dla dzieci, rękawiczek jednorazowych, detergentów oraz papieru, chusteczek i ręczników toaletowych, według bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego, w ramach realizacji projektu pt. „Żłobek „Zielony Motylek” szansą na powrót do pracy i rozwój zawodowy” - RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa VII, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej

Pliki do pobrania

Galeria zdjęć

wstecz


Zapisz się